Testament

Notariusze sporządzający protokół

Jak stanowi art. 926 Kodeksu cywilnego powołanie do spadku wynika z ustawy albo z testamentu.

Jeżeli testament nie został sporządzony do dziedziczenia dochodzą w odpowiedniej kolejności i udziałach osoby wskazane przepisami prawa.

W pierwszej kolejności są to małżonek i dzieci zmarłego. Jeżeli zmarły nie pozostawił zstępnych (dzieci, wnuków) powołani do spadku są małżonek i rodzice zmarłego. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje, należny mu udział przypada rodzeństwu zmarłego w częściach równych. Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa nie żyje, należny mu udział przypada dzieciom rodzeństwa. Jest to tzw. ustawowy porządek dziedziczenia.

Prawa spadkodawcy

Spadkodawca może odmiennie rozrządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci i może to uczynić jedynie przez testament.

Testator może powołać jedną bądź kilka osób, może też powołać spadkobiercę testamentowego na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy bądź testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą (podstawienie).

Spadkobierca też może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły).

W testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego spadkodawca może postanowić, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku (zapis windykacyjny).

Przedmiotem zapisu windykacyjnego może być:

  • rzecz oznaczona co do tożsamości
  • zbywalne prawo majątkowe
  • przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne
  • ustanowienie na rzecz zapisobiercy użytkowania lub służebności.

Testator może w każdej chwili testament odwołać.

Sporządzanie testamentu odbywa się w prowadzonej przez nas kancelarii w Częstochowie.