Przyjęcie bądź odrzucenie spadku

Kobieta składająca podpis

Nasza kancelaria z siedzibą w Częstochowie specjalizuje się w czynnościach notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi. Z chwilą śmierci spadkodawcy spadkobierca (zarówno testamentowy, jak i ustawowy) nabywa spadek z mocy samego prawa.

Spadkobierca, w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do spadku, może złożyć oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku.

Spadek może być przyjęty wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe) bądź z dobrodziejstwem inwentarza (z ograniczeniem odpowiedzialności za długi do wartości tego co wchodzi w skład spadku).

W przypadku złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku spadkobierca traktowany jest tak, jakby nie dożył momentu otwarcia spadku.

W tej sytuacji do dziedziczenia dochodzą jego zstępni.

W jaki sposób złożyć oświadczenie o spadku?

Oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku składa się przed sądem bądź notariuszem.

Oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku nie można złożyć pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu pod rygorem nieważności.

W przypadku spadków otwartych (chwila otwarcia spadku to chwila śmierci spadkodawcy) od dnia 18 października 2015 roku (w tej dacie weszła bowiem w życie wprowadzona przez ustawodawcę zmiana art. 1015 § 2 Kodeksu cywilnego) niezłożenie w wymaganym terminie żadnego oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W przypadku spadków otwartych do dnia 18 października 2015 roku niezłożenie w wymaganym terminie żadnego oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku wprost.