Kancelaria notarialna – notariusz Ewelina Nowakowska-Sperka w Częstochowie

Akt notarialny

Umowa sprzedaży


W kancelarii sporządzane są umowy sprzedaży nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu.

Notariusz stemplujący

Umowy majątkowe małżeńskie


Małżeńska umowa majątkowa, sporządzana przez notariusza, pozwala współmałżonkom na rozszerzenie lub ograniczenie wspólności majątkowej czy ustanowienie rozdzielności majątkowej. Umowę taką można zmienić lub rozwiązać.

Osoba umiejscawiająca pieczątkę

Testament


Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala dokładnie określić, jak zostanie rozdzielony majątek po śmierci spadkodawcy. W razie takiej potrzeby testator posiada prawo do zmiany zapisów aktu notarialnego w dowolnym momencie.

Własnoręczny podpis

Przyjęcie bądź odrzucenie spadku


Spadkobierca nabywa prawo do majątku spadkodawcy na mocy ustawy lub spisanego wcześniej testamentu. W ciągu 6 miesięcy od powołania do spadku może oświadczyć, czy majątek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Wieczne pióro

Akt poświadczenia dziedziczenia


Akt poświadczenia dziedziczenia posiada taką samą moc prawną, jak wydane przez sąd postanowienie o nabyciu spadku. Sporządza go notariusz, określając w dokumencie należące się spadkobiercom udziały z majątku spadkodawcy.

O kancelarii

Notariusz Ewelina Nowakowska-Sperka prowadzi Kancelarię notarialną w Częstochowie, realizując czynności dla Klientów tego regionu.

Prowadzone w kancelarii lub, w szczególnych przypadkach, poza nią czynności notarialne związane są z poprawnym realizowaniem spraw o charakterze cywilnoprawnym, takich jak zakup czy sprzedaż nieruchomości, sporządzanie poświadczeń oraz protokołów. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, pozwala każdej ze stron umiejętnie i w zgodzie z przepisami przejść przez także trudne kwestie dotyczące przygotowania i otwarcia testamentu czy też działu spadku.

Każda sprawa jest inna i do każdej notariusz oraz jego współpracownicy podchodzą w sposób indywidualny, zawsze szczegółowo informując Klienta, jakiego rodzaju dokumenty będą konieczne do przeprowadzenia czynności notarialnej czy też udzielają odpowiedzi dotyczących opłat. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących działań kancelarii zachęcamy do skontaktowania się z biurem!