Projekt : Rafał Nowakowski

© 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone

ADRES KANCELARII

ul. Ślaska 15 42-217 Częstochowa

TELEFON

 

+48 34 365 19 60

E-MAIL

 

kancelaria@notariusz-nowakowskasperka.pl

KANCELARIA.

Kancelaria Notarialna  notariusz Eweliny Nowakowskiej Sperka mieści się w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta  Częstochowa przy ul. Śląskiej 15 i usytuowana jest na parterze. Kancelaria posiada własny parking dla swoich klientów.

Wokół kancelarii klienci mogą również skorzystać z  parkingu znajdującego  się vis a vis Poczty Polskiej.

 

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną ( czynności notarialne)

 

Notariusz udziela klientom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej przez nich czynności notarialnej, zarazem czuwając nad należytym zabezpieczeniem ich praw oraz innych osób dla których dana czynność może wywołać skutki prawne.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, notariusz może dokonać czynności w innym miejscu.

W Kancelarii uzyskają Państwo  informacje dotyczące dokumentów i niezbędnych danych  do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

 

Notariusz Ewelina Nowakowska-Sperka jest absolwentką wydziału prawa oraz absolwentką wydziału ekonomii.

Po odbyciu aplikacji  notarialnej i złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu notarialnego została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na notariusza i prowadzi kancelarię notarialną od 2014 roku.